• Importera bil från USA

    Vi hjälper dig med transporten!

  • Planer på att importera en båt?

    Vi hjälper dig med transporten!

  • Planer på att importera en MC?

    Vi hjälper dig med transporten!

I Sverige

Vid ankomsten ordnar Scanlink den svenska införtullningen och annan pappersformalia. Tänk på att svenska Tullverket kräver ett originalkvitto på köpet. I vanliga fall skickas Original Titlen direkt till oss från vår agent och vi skickar den vidare till er efter införtullningen, rekommenderat om så önskas.


Vi kommer att meddela dig det tull- och moms- samt fraktbelopp som blir aktuellt för din bil. Dessa kostnader skall du betala in till vår bank. Efter utförd inbetalning skickar du insättningskvittot till oss.

Är din bil äldre än 30 år och i "originalutförande" kan man genom styrkande handlingar tulla in den som samlarfordon, vilket ger tullfrihet och endast 12 % införselmoms. Det vanligaste och enklaste sättet att styrka originalskicket är genom ett handelskammarintyg, vilket vi kan beställa åt dig. Är du osäker på om bilen kan klassificeras samlarfordon? Kontakta oss för rådgivning.

Är din bil en ”flyttsak” bruklar man vanligtvis själv åka till tullen och göra införtullningen. Har man svårt att åka till Tullverket kan vi i vissa fall ombesörja det åt dig. Läs mer under Bil som flyttsak


När din bil är lossad och införtullningen är klar kan du hämta din bil på vår terminal. Vill du ha hjälp med hemtransporten ordnar Scanlink leveransen. Det enda som återstår är att ansöka om ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Efter det kan du få bilen registreringsbesiktigad. Tänk på att du även måste ordna en giltig trafikförsäkring.