• Planer på att köpa bil i USA?

    Vi hjälper dig med transporten!

  • Planer på att köpa båt i USA?

    Vi hjälper dig med transporten!

  • Planer på att köpa MC i USA?

    Vi hjälper dig med transporten!

Kvalitet & Miljö

Vårt mål är att vi skall tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. Genom att överträffa dina förväntningar förbättrar vi vår konkurrenskraft vilket är nyckeln till en kunds långsiktiga förtroende. Alla våra tjänster kännetecknas därför av hög kvalitet. Du som kund är grunden till vår lönsamhet och utveckling. Alla i Scanlinks personal delar ansvaret för företagets kvalitet eftersom hög kvalitet endast uppnås genom lagarbete. Genom att välja branschledande partners och genom ständigt förbättrade rutiner, lever vi upp till vårt goda rykte och höga kvalitetsprofil.

Scanlink har också ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljön. Det betyder att vårt mål är uppfylla förordningar och regler, men även att överträffa relevant miljölagstiftning om möjligt. Genom att använda effektiva lösningar och nya tekniker för vår trafik, minimerar vi föroreningar som görs i samband med våra transporttjänster. Vi ser alltid till att de transportenheter som vi använder används på ett tryggt sätt med skydd för människor och miljö.
Vi informerar och utbildar alla våra medarbetare för att skapa ett aktivt intresse och engagemang i miljöfrågor.

Clean Shipping Project

Scanlink är medlem i Clean Shipping Project som syftar till att klassificera den befintliga handelsflottan. Bakgrunden är det stora antalet hälso-och miljöproblem som sjöfarten medför idag. Clean Shipping Project undersöker t.ex. hur kemiska produkter används och man försöker hitta möjliga sätt att uppnå omedelbara förbättringar på befintliga fartyg, men även i hamnar. Genom att definiera hur "rena fartyg" skulle kunna se ut är tanken att skeppsägare som investerar i sådana fartyg får marknadsfördelar genom att de får fler transporter när varuägarna kräver ”rena fartyg”.