Scanlink Cars

GDPR

Dina personuppgifter som du skickar till Scanlink Transport AB, (Scanlink) eller som samlas in av oss när du använder någon av våra tjänster, kan behandlas av Scanlink för följande ändamål:

  • hantera, administrera och slutföra din bokning/transport
  • utföra den avtalade tjänsten
  • följa bolagets rättsliga skyldigheter


De personuppgifter du skickar till oss eller som Scanlink samlar in från dig  kan vara följande:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • e-postadress
  • telefon


Scanlink som ansvarig för dina personuppgifter är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Scanlink försäkrar dig om att endast behörig personal inom företaget har tillgång till dina personuppgifter och att dina personuppgifter endast behandlas för ovan nämnda ändamål.

Personuppgifterna kommer att behållas under den tid som är nödvändig för att uppfylla ovan angivna syften. Efter denna tid kommer Scanlink endast att lagra personuppgifterna för ytterligare en tid om det krävs på grund av svensk lagstiftning.

I enlighet med förordningen (EU) 2016/679 kan du begära tillgång till dina personuppgifter som finns hos oss och du kan även begära att vi korrigerar eller raderar någon av dina personuppgifter. Detta gör du genom att skicka en begäran till scanlink@scanlink.se. Observera att dina personuppgifter är nödvändiga för att Scanlink ska kunna utföra din transport. Väljer du att radera eller att ej lämna ut dina personuppgifter enligt ovan innebär det att vi inte kan utföra tjänsten.

Du har möjlighet att lämna ett klagomål till Datainspektionen via www.datainspektionen.se.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.